gemeente Hardenberg

(Project Landschap In Zicht - Streekbelang De Belt - Schuinesloot)

Project Landschap In Zicht

Klik op de bovenstaande afbeelding

voor informatie

Rabo bank VVS

Informatie over de buurtvereniging 't Leste End (Schuinesloot):
http://www.sbschuinesloot.nl/Buurtverenigingen


Links naar collega belangenverenigingen in de gemeente Hardenberg: 

Plaatselijk Belang Slagharen: http://www.slagharen.info/

Plaatselijk Belang De Krim: http://www.pbdekrim.nl/

Plaatselijk Belang Lutten:  http://www.plaatselijkbelanglutten.nl/welkom-.html

Plaatselijk Belang Oud Lutten: https://nl-nl.facebook.com/LuttenOudLutten/


Links naar plaatselijke voorzieningen De Belt/Schuinesloot:   Lachen

Multifunctioneel centrum "Ons Trefpunt": contact met de activiteitencie: onstrefpuntschuinesloot@gmail.com
Sportvereniging "Van Alles Wat": http://www.sportverenigingvaw.nl/ 
en/of https://www.facebook.com/sportverenigingvaw

* idem, afdeling "Streetdance":
via hyves: www.streetdancevaw.hyves.nl  


Algemene info plaatselijke-/stads-/streek-  belangen/wijkverenigingen:  

Link naar externe website van de gemeente Hardenberg:
https://www.hardenberg.nl/inwoners/wonen/wonen-vervolg/kernen-en-wijken/gebieden.html
Via deze link is ook een PDF-bestand met alle adressen van de Plaatselijke Belangen / Streekbelang te downloaden.

Bron: gemeente Hardenberg (test 12/2016)


Politiebureau team Hardenberg: http://www.politie.nl/mijn-buurt?geoquery=schuinesloot&distance=5.0


Schuinesloot Alert (Twitter-WhatsApp-groep)- WhatsAppgroep SchuineslootAlert op Twitter -


Schuinesloot op TwitterSchuinesloot op Twitter: https://twitter.com/hashtag/schuinesloot


Buurtpreventie WhatsApp (SmartAlarm.nl)SmartAlarmInformatie over woning en buurtpreventie: https://www.smartalarm.nl/klantenservice/nieuws/beveilig-je-tegen-woninginbraak/ 


Gratis stappenplan Buurtpreventieprojecten gepubliceerd

Alarmleverancier SmartAlarm heeft een gratis verkrijgbaar stappenplan voor buurtpreventie gepubliceerd, met als doel; een bijdrage te leveren aan de informatievoorziening omtrent buurtpreventieprojecten en het opzetten ervan.

Buurtpreventieteams en -groepen zijn volgens het bedrijf een bewezen manier om het aantal inbraken terug te dringen en de pakkans van criminelen te vergoten. Volgens de leverancier van alarmsystemen is de wil er vaak wel, maar kunnen burgers geen helder en inzichtelijk stappenplan vinden.

Naast het stappenplan heeft SmartAlarm tevens praktische informatie gepubliceerd met betrekking tot digitale hulpmiddelen, anti-inbraaktips en inzichtelijkheid van inbraakmethoden. De bundeling van alle kennispagina's gaat gepaard onder het kennisdossier anti-inbraak en buurtpreventie.

Het stappenplan voor het initiëren en uitvoeren van een buurtpreventieproject is te vinden op: https://www.smartalarm.nl/klantenservice/nieuws/buurtpreventieproject/

Bron: SmartAlarm.nl, d.d. 27-07-2016Streekmuseum voor Lutten, Slagharen en Schuinesloot  "Het Oale Meestershuus": 

Website (nieuwe [eigen] website) :  http://www.museumslagharen.nl/

Een virtuele tour om en in het museum kunt u maken via <deze> link!


Archief Gemeente Hardenberg:

Archief, algemeen:     http://www.hardenberg.nl/hardenbergs-archief/?id=71809
Foto's, beeldbank:     
 http://www.archieven.nl/index.php/result-modonly?mivast=1211&miadt=1211&mizig=269&miview=gal1&milang=nl&micols=3&mires=0
Foto's Schuinesloot:
http://www.archieven.nl/index.php/result-modonly?mivast=1211&miadt=1211&mizig=269&miview=gal1&milang=nl&micols=3&mires=0&mizk_alle=schuinesloot


Touristische informatie Vechtdal:  http://www.vechtdaloverijssel.nl/


Logo Nieuwe Oogst.nuLTO / Nieuwe Oogst:  http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_HOME 

 


 

DISCLAIMER
Hoewel bij de samenstelling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Streekbelang De Belt / Schuinesloot (verder genoemd Streekbelang)  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en er kunnen aan de site geen rechten worden ontleend. Streekbelang aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN
Deze website kan links naar andere websites ("gelinkte sites") bevatten. Deze gelinkte sites zijn niet onder de controle van Streekbelang en deze is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. Streekbelang is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. Streekbelang verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Streekbelang van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

BEZOEKERSGEDRAG WEBSITE

Om inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op de website, worden algemene statistieken bijgehouden.
Deze gegevens worden volledig anoniem verzameld en zijn niet te herleiden naar individuele gebruikers.
Nadere informatie: <over cookies>. 

Het bestuur van Streekbelang De Belt / Schuinesloot.[bezoekersaantal website: zie "Home"] - -